Порядок денний зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА” (далі – Товариство) код ЄДРПОУ 22707237, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 липня 2016 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, вул. Мухачова (Войкова), 1-А, 2-й поверх, кімната 213.
Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Затвердження передавального акту у зв’язку з припиненням приватного акціонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
3. Визначення уповноваженої особи на підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 25.07.2016 р. за місцем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до проведення загальних зборів буде здійснюватися за адресою: м. Харків, вул. Мухачова (Войкова), 1-А, 2-й поверх, кімната 213, відповідальна особа Ісаєв В.М., тел. (057) 737-25-11, веб-сайт: http://www.uspeh-eu.com.ua.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 год. 00 хв. 19.07.2016 р.

Генеральний директор-голова комісії з припинення Пермігін О.М.